Friday, 6 August 2010

Biodata Pengasas Model Pengajaran SosialMENGENAL MR BANDURA…
 • Dr. Albert Bandura lahir pada 4 Disember 1925 di Kanada
 • Keluarganya sangat mementingkan ilmu pengetahuan. 
 • Semasa di Universiti Columbia British, beliau lebih berminat mengkaji bidang psikologi daripada bidang pengkhususan beliau iaitu, sains biologi, mendapat ijazah sarjana dalam bidang psikologi.
 • Pernah menulis artikel ‘The Psychology of Chance Encounters and Life Paths’
 • Meneruskan pengajian di Universiti Lowa dan mendapat ijazah sarjana pada 1951 dan Doktor Falsafah pada tahun berikutnya.
 • Berkahwin dengan Virginia yang merupakan pengurus di Obstetrics Hospital pada 1952 dan dikurniakan 2 orang cahaya mata yang comel-comel.
 • Pernah berkhidmat di Fakulti Psikologi di Universiti Standford pada 1953.
 • Kini menjadi Profesor Psikologi sepenuh masa pada tahun 2002 sehingga sekarang.
 • Mula mengkaji tentang pengajian sosial. bekerjasama dengan anak muridnya, Richard Walters mengemukakan proses modeling. Konsep ini bercanggah dengan pendapat Freudian Hullian dan membuatkan beliau menghasilkan buku pertama beliau ‘Adolescent Aggression’ (1973)
 • Buku kajian terperinci tentang teori pembelajaran sosial diterbitkan pada 1977.
 • Teori pembelajaran sosial menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif, berupaya membuat pilihan dan menggunakan proses-proses perkembangan untuk memperihalkan peristiwa serta berkomunikasi dengan orang lain. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan sejarah perkembangan seseorang atau bertindak pasif terhadap pengaruh persekitaran..
 Dr Albert Bandura....Pengasas Teori Sosial


Konsep Peniruan oleh Dr Albert Bandura

No comments:

Post a Comment